Yüksek Performansa Sahip Güvenilir Makinalar

mennan makina
ÇAMUR YAKMA VE KURUTMA SİSTEMİ
  • / Çamur Yakma ve Kurutma Sistemi
Atık Su Çamuru Yakma ve Kurutma Sistemi
Miktarları her gün artan arıtma çamurlarının çevresel bir tehdit oluşturmaması için uygun yöntemlerle berteraf edilmesi gerekmektedir. Çamur yönetiminde uzun yıllardan beri çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Atık su arıtma çamurunun nihai bertarı için AB ülkelerinin uyguladıkları metot ve yaklaşımlar ülkelerin yasal yaptırımına ekonomik ve sosyal durumuna göre değişiklik göstermektedir. Türkiyede arıtma çamurlarının envanteri yönetimi ve nihai bertarafı hakkında mevcut durumda kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak yakın bir tarihe kadar arıtma çamurlarının büyük bir kısmının vahşi depolama yöntemi ile bertaraf edildiği bilinmektedir.Son yıllarda getirilen yasal zorunluluklar ve cezai müeyyideler arıtma çamuru üreticilerini atıkları çevreye zarar vermeden tekniğine uygun bir şekilde bertaraf etmeye yönlendirmektedir. Bu da Türkiyenin mevcut sosyal ve ekonomik durumu gözönüne alındığında oluşan arıtma çamurlarının büyük bir kısmı düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmekte ve bir kısmı çeşitli yerlerde vahşi depolama yöntemi ile çalışılmakta. çok az kısmıda çimento fabrikalarında ücret karşılığı bertaraf ettirilmekte olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Miktarı sürekli artan çamurlarının bertarafı için, Arıtma Çamuru Kurutma ve Yakma tesisinin kurulması zorunlu hale gelmektedir. Kurulan sistemle dekantörlerden çıkan arıtma çamurları mevcut %27 KM oranından, kurtma fırını vasıtası ile önce %40 KM oranına çıkarılacak, akışkan yataklı kazan ile de ürün yaklaşı %99 KM oranı sağlanmaktadır. Kurutma fırını için gerekli ısı enerjisi akışkan yataklı kazanda yakılan çamurdan elde edilmektedir. Nihai olarak %99 KM oranında ısıl işlem görerek zararlı patojenleri imha edilmiş hacmi %90 oranında azaltılmış, çevreye zarar vermeyecek kül muhteviyatında ürün elde edilmektedir. Bu ürün ilk etapta çöp deposu alanına gömülerek bertaraf edilecektir. Daha sonraki aşamalarda ürün asfalt yada plastik imalatı gibi alanlarda değerlendirilebilecektir. Yakma sisteminden elde dilecek ısı bir türbin vasıtası ile elektirk üretiminde kullanılabilecektir.
Atık Su Çamuru Yakma ve Kurutma Sistemi